Aktuality

Hydrologické sucho

Upozornění vodoprávního úřadu na nízké průtoky ve vodních tocích na území ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška v souvislosti s výskytem hydrologického sucha.
Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a minimálním průtokům vody v korytech vodních toků na území správního obvodu Dobruška, odpovídajícím hydrologickému suchu, vodoprávní úřad upozorňuje fyzické i právnické osoby, že za této situace nelze realizovat odběry povrchových vod (nevztahuje se na odběry povrchových vod za účelem výroby pitné vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou).
Celé znění upozornění je vyvěšeno na kamenné i el.úřední desce obce Bačetín.

Pozvánka na 6. veřejné zasedání 19

22.7.2019 od 17 hod se uskuteční 6. veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Program jednání je zveřejněn na el. i kamenné úřední desce.

Kominík 2019

Kdo máte zájem o letošní čisštění spalinových cest vašich kotlů, přihlaste se v místním obchodě. Kontroly budou probíhat 11.7.2019.

Úřední hodiny léto 2019

V době letních prázdnin je omezen provoz obecního úřadu Bačetín. Ve středu nebudou odpolední úřední hodiny. Kancelář účetní je nezměněna. V případě nutnosti volejte starostku na tel.č. 602 168 415 nebo  místostarostu na tel.č. 724 379 686. Děkujeme za pochopení.

Výlukový jízdní řád

Z důvodu úplné uzavírky ramene okružní křižovatky I/14 s II/298 v Dobrušce ve dnech 4.-7.7.19, dojde k následujícím dopravním opatřením:

Linka 660062 – IREDO 264 – vynechá zastávky Bačetín,Brtva a Val,Provoz, naopak zastaví na zastávce Dobruška,Domašín. Všechny přípoje v Bačetíně jsou zachovány. Jsou uspíšeny odjezdy spojů z Dobrušky směr Bačetín a Deštné v Orl.h. cca o 4 minuty. Návaznosti od Hradce Králové zůstávají zachovány. Cestující, kteří přijíždějí od Kvasin a z Rychnova nad Kněžnou do Dobrušky ve 14:48, využijí mimořádně spoj 640033/58 v 15:12 z Dobrušky, který mimořádně obslouží Bačetín, Brtvu a Provoz.

Linka 640033 – IREDO 267 – je od 6:00 mimořádně vedena odklonem přes Provoz, Brtvu a Bačetín, jedná se o 3 páry spojů.

Linka 660053 – cyklobus – neobslouží ve dnech 5.7., 6.7. a 7.7. zastávku Bačetín, ale obslouží zastávku Bačetín,odb.Sudín. Vlivem délky objízdné trasy budou autobusy na příjezdu do Hradce Králové opožděny, přestup na vlakovou skupinu v 17 hodin v Hradci Králové nebude fungovat.

Linka 620717 – cyklobus – neobslouží ve dnech 5.7., 6.7. a 7.7. zastávku Bačetín, ale obslouží zastávku Bačetín,odb.Sudín.

Jste zde: Home Aktuality